מנכל קנגורו - ישראל
מנכ"ל קנגורו – ישראל (החל משנת 2013) – פרופסור מארק אפלבאום, ראש רשות המחקר וההערכה במכללה אקדמית לחינוך ע"ש קיי.
עוסק מזה שנים רבות בפיתוח חשיבה מתמטית, בהוראת המתמטיקה בעזרת בעיות חקר וגילוי, באתגור תלמידים בעלי יכולות גבוהות במתמטיקה, ובשילוב משחקים בהוראת המתמטיקה.
הוציא לאור יותר מ – 15 ספרים ויותר מ – 60 מאמרים.

סמנכ"ל קנגורו ישראל– גב' אלה סניטובסקי, בעלת תואר שני בהוראת המתמטיקה, ומורה בבית ספר יסודי.

מנהל אדמיניסטרטיבי – מר אריאל אוברשטיין, מורה למתמטיקה

ועדת היגוי

פרופסור יעקוב יעקובוב – המחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת תל אביב

דר' אריה מישנה – מנכ"ל לשכת מסחר ותעשייה ישראל אזרביג'אן
מנהל פרויקטים בכיר בחברת נס
בעל תאור שלישי במתמטיקה ותואר שני בחינוך