סרטון הסבר למחשבון .שימו לב! כדי לראות את פירוט המבחן באתר עת הדעת, עליכם לדרוש מהמורה לפרסם ציונים במידה והמבחן לא מופיע בתחתית השבועות (כפי שמופיע בסרטון), לחצו על הפעמון בחלקו העליון השמאלי של האתר. חלק ראשון - 8 שאלות ראשונות לכיתות ב-ד, 10 שאלות ראשונות לכיתות ה-י חלק שני - שאלות 9-16 לכיתות ב-ד, שאלות 11-20 לכיתות ה-ו חלק שלישי - שאלות 17-24 לכיתות ב-ד, שאלות 21-30 לכיתות ה-י

מחשבון ציונים
חלק ראשון חלק שני חלק שלישי
מספר תשובות נכונות
מספר תשובות נכונות
מספר תשובות נכונות
מספר תשובות שגויות
מספר תשובות שגויות
מספר תשובות שגויות

טבלאות אחוזונים הטבלאות מופרדות לפי סוג המבחן בשכבות הגיל ב-ו.לשכבות גיל ז-ט הציונים של שתי השפות מוזגו. תלמידי כיתות ד-ו אשר קיבלו ציונים בתחום המסומן בירוק מוזמנים להרשם למבחן שכבות ב-ו - מבחנים בשפה העברית שכבות ב-ו -מבחנים בשפה הערבית שכבות ז-ט