בית-ספר : 5456546 כיתה : 955489 שם פרטי : 1241 שם משפחה : 44456 עיר : אבני איתן yyiuiy8i