בית-ספר : אפרתה כיתה : ג שם פרטי : נתנאל שם משפחה : מלכיאור עיר : ירושלים