בית-ספר : המאוחד כיתה : ה1 שם פרטי : אוריאן שם משפחה : אלבז עיר : ירוחם ירוחם