בית-ספר : מורשת מנחם כיתה : ב שם פרטי : מעין שם משפחה : טל עיר : גבעת שמואל