בית-ספר : הפתוח ע"ש בארי כיתה : ב שם פרטי : מאיה שם משפחה : בקר עיר : חיפה