בית-ספר : נופים כיתה : ב1 שם פרטי : עמר שם משפחה : רמות כהן עיר : חצור אשדוד