בית-ספר : רגבים כיתה : ב' שם פרטי : איתן שם משפחה : עמנו עיר : עזריקם