בית-ספר : רגבים כיתה : ב שם פרטי : איתן שם משפחה : עמנו עיר : ישוב אחר