בית-ספר : מורשת מנחם כיתה : ב שם פרטי : מיכאל שם משפחה : מרק עיר : גבעת שמואל