בית-ספר : אהרונוביץ כיתה : ג שם פרטי : ליר שם משפחה : הנדלר עיר : שדי חמד