בית-ספר : יובלי הנגב כיתה : ג1 שם פרטי : אלה שם משפחה : קלמנזון עיר : דביר