בית-ספר : יובלי הנגב כיתה : ג'2 שם פרטי : לידור שם משפחה : אביטן עיר : ישוב אחר אשל הנשיא