בית-ספר : ספיר כיתה : ג שם פרטי : אושר שם משפחה : דיין עיר : לוד