בית-ספר : יובלי הנגב כיתה : ג2 שם פרטי : נועם שם משפחה : כהן עיר : דביר