בית-ספר : המאוחד ירוחם כיתה : ד'2 שם פרטי : שקד שם משפחה : אללוף עיר : ירוחם