בית-ספר : המאוחד כיתה : ד2 שם פרטי : מקסים שם משפחה : דרגן עיר : ירוחם