בית-ספר : אהרונוביץ כיתה : ד שם פרטי : אור שם משפחה : מטלון עיר : ישוב אחר מושב עדנים