בית-ספר : בית חינוך מתן כיתה : ה שם פרטי : נטף שם משפחה : כהן עיר : מתן