בית-ספר : המאוחד כיתה : ה שם פרטי : זיו שם משפחה : חודדי עיר : ירוחם