בית-ספר : נופי החורש כיתה : ה שם פרטי : רואי שם משפחה : אשכר עיר : ישוב אחר אלפי מנשה