בית-ספר : טבע סביבה וחברה כיתה : ה שם פרטי : אמיתי שם משפחה : גייר עיר : תל אביב