בית-ספר : נוף צורים כיתה : ד2 שם פרטי : ניר שם משפחה : אהל עיר : צור יגאל