בית-ספר : ספיר כיתה : ה שם פרטי : בוראן שם משפחה : אזברגה עיר : לוד