בית-ספר : אלונים כיתה : ד שם פרטי : דני שם משפחה : כהן