בית-ספר : בית ספר כיתה : כיתה שם פרטי : פרטי שם משפחה : משפחה עיר : אביגדור