בית-ספר : מאוחד כיתה : ב שם פרטי : אלה שם משפחה : סויסה עיר : ירוחם