בית-ספר : תורת משה – חמד כיתה : ב שם פרטי : אליה שם משפחה : זוארץ עיר : חמד