בית-ספר : אפרתה כיתה : ב שם פרטי : איתי שם משפחה : ברדה עיר : ירושלים