בית-ספר : בארי כיתה : ב שם פרטי : אריאל שם משפחה : אדירי