בית-ספר : יצנים כיתה : ב שם פרטי : גילעד שם משפחה : בוך