בית-ספר : רגבים כיתה : ב שם פרטי : בר שם משפחה : שמאי נרקיס עיר : אמונים