בית-ספר : "נופים" בכנות כיתה : ג'2 שם פרטי : גלעד שם משפחה : רובינשטיין עיר : ביצרון