בית-ספר : כרמים אלקנה כיתה : ד שם פרטי : רועי שם משפחה : רונן עיר : שערי תקווה