בית-ספר : תורת משה כיתה : ג'1 שם פרטי : הראל שם משפחה : גלזר עיר : חמד