בית-ספר : נוף צורים כיתה : ג3 שם פרטי : יהונתן שם משפחה : חומש עיר : צור יגאל