בית-ספר : תלי כיתה : ג שם פרטי : מתן שם משפחה : גמליאל עיר : רעננה