בית-ספר : יקיר כיתה : ה שם פרטי : נגה שם משפחה : עזיזי עיר : יקיר