בית-ספר : שקד כיתה : ה שם פרטי : ארז שם משפחה : צ'יפרוט עיר : רעננה