בית-ספר : בית ספר ויצמן כיתה : ד1 שם פרטי : יותם שם משפחה : שפירא בז'רנו עיר : בית יהושוע