בית-ספר : ויצמן בית יהושע כיתה : ד שם פרטי : יהונתן שם משפחה : ביטון עיר : תל יצחק