בית-ספר : בית חינוך אזורי בית יצחק כיתה : ה שם פרטי : אוריה שם משפחה : ידין עיר : בית יצחק