בית-ספר : נוף צורים כיתה : ה שם פרטי : יפתח שם משפחה : צור עיר : צור יגאל