בית-ספר : קשת תלפ"ז כיתה : ד1 שם פרטי : אלעד שם משפחה : תובל