בית-ספר : קול יעקב כיתה : ה שם פרטי : רעיה שם משפחה : גניזי עיר : ירוחם