בית-ספר : קול יעקוב כיתה : ה2 שם פרטי : שני שם משפחה : ארץ קדושה עיר : ירוחם