בית-ספר : ספיר כיתה : ה שם פרטי : מוריה שם משפחה : יוסף עיר : לוד