בית-ספר : שער הנגב כיתה : ה שם פרטי : אלה שם משפחה : מוטולה עיר : רוחמה