בית-ספר : נתיבי עם כיתה : ה שם פרטי : עמית שם משפחה : כלפון